ΚεντρικήΗ εταιρίαΠροϊόνταΛογισμικόΥπηρεσίες ΨηφιοποίησηςΥπηρεσίες ITΝέαΥποστήριξηΕπικοινωνία
Λογισμικό > DigiPraxis'Πράξεις Εφαρμογής'

Ψηφιοποίηση χαρτών και Πράξεων εφαρμογής

Το Λογισμικό Ψηφιοποίησης Χαρτών και Πράξεων Εφαρμογής DigiPraxis R 2.6 αποτελεί την πρώτη εφαρμογή συνδυασμένης ψηφιοποίησης χαρτών και πράξεων εφαρμογής για την αποδοτικότερη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων  και ακολούθως η αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αντιγράφου της πράξης εφαρμογής συνοδευομένη, όπου απαιτείται, από το αντίστοιχο ΦΕΚ, την απόφαση Νομάρχη, το οικοδομικό τετράγωνο,  με άμεσο στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τον περιορισμό του κόστους, την ταχύτερη έκδοση αντιγράφων / αποσπασμάτων και φυσικά την μείωση του χρόνου απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου.

 Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι πολύ εύκολη. Μετά από την πληκτρολόγηση του κωδικού, που δίνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, ο χρήστης είναι έτοιμος να εισέλθει στην βάση. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αποτελείται από τη�� σάρωση (scanning) των πράξεων εφαρμογής και χαρτών .Στην  συνέχεια γίνεται εντοπισμός και επισήμανση των οικοδομικών τετραγώνων στους χάρτες που έχουνε ψηφιοποιηθεί. Το επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων της πράξης εφαρμογής στην βάση μέσω της εφαρμογής και σύνδεση αυτών με τον ψηφιοποιημένο χάρτη που αντιστοιχεί.. Όταν ένας πολίτης ζητήσει μία πράξη εφαρμογής, ο υπάλληλος το μόνο που έχει να κάνει είναι την αναζήτηση της κίνησης με ένα στοιχείο του πολίτη (π.χ. επώνυμο) και αμέσως θα του εμφανιστεί η πράξη εφαρμογής που επιθυμεί. Την εκτυπώνει, υπογράφει και η διαδικασία έχει τελειώσει. Επιπλέον μπορεί να δώσει απόσπασμα χάρτη με αναζήτηση του οικοδομικού τετραγώνου στον χάρτη που έχει ψηφιοποιηθεί.

 Η ευρεία χρήση των σύγχρονων ανοιχτών δικτύων και διαδικτύων, η ανάγκη για οργάνωση δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών μας οδήγησε στη δημιουργία μιας δυναμικού περιεχομένου εφαρμογής. Κατά συνέπεια αποτελεί μία ευέλικτη εφαρμογή, η οποία έχει την δυνατότητα προσαρμογής  στις απαιτήσεις του πελάτη.

 Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι η καλύτερη οργάνωση, η διαχείριση καθώς και έλεγχος της τεχνικής υπηρεσίας. Επίσης, επιτυγχάνεται η μείωση του χρόνου αναζήτησης των πράξεων εφαρμογής, καθώς και των στοιχείων του κάθε ατόμου.

Η εφαρμογή χαρακτηρίζεται για την υψηλή απόδοσή της και είναι εύκολη στην μάθηση και χρήση.

 Σημαντικό στοιχείο της Ψηφιοποίησης των Χαρτών και Πράξεων Εφαρμογής  είναι η ευελιξία της. Η διεύρυνση της χρήσης του προγράμματος και οι προοπτικές ανάπτυξής του είναι ένα πολύ θετικές, αφού υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης και προσθήκης νέων λειτουργιών.